Skip to main content

MediaCenter Rotterdam (lees: MediaCenter Rotterdam en haar toeleveranciers) volgt de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) en bereidt zich voor op alle mogelijke scenario’s.

Medewerkers van MediaCenter Rotterdam die kampen met milde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, loopneus) blijven thuis en vermijden zoveel mogelijk sociale contacten. Medewerkers van MediaCenter Rotterdam die thuis kunnen werken doen dat zoveel mogelijk. Bereikbaarheid van de medewerkers per telefoon, whatsapp of e-mail blijft gewaarborgd.

Belangrijk is dat we de verspreiding van het virus helpen te beperken door fysieke contacten te vermijden en daar waar ze onvermijdelijk zijn, op gepaste afstand van elkaar te blijven, geen handen te schudden en de hygiënerichtlijnen te volgen.

De productie-omgeving van MediaCenter is afgeschermd en niet toegankelijk voor derden. Er wordt gewerkt in ploegen waar uiteraard ook de hierboven geschetste regels gelden. De continuïteit van de producties komt vooralsnog nergens in het geding.

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande, bel dan met je vaste contactpersoon.

Jouw privacy instellingen

MediaCenter hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Lees ons privacybeleid