Skip to main content

De informatie die je op onze website en in onze elektronische nieuwsberichten vindt, heeft MediaCenter met de grootste zorg samengesteld.

Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. MediaCenter aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor eventuele gevolgen van het niet goed functioneren van de website kan MediaCenter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MediaCenter houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en elektronische nieuwsbrieven. De website en nieuwsberichten van MediaCenter bevatten soms verwijzingen naar andere websites, die niet door MediaCenter worden onderhouden.

Hoewel MediaCenter uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de (kwaliteit van) producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MediaCenter.

MediaCenter garandeert niet dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Je kunt er van op aan dat MediaCenter alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

MediaCenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via e-mail of internet verzonden worden.

Jouw privacy instellingen

MediaCenter hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Lees ons privacybeleid