merkpromotie

Samen maken wij een zichtbaar verschil naar een duurzame toekomst.

Vanuit deze missie verankeren wij het onderwerp duurzaamheid in alle processen en diensten waar wij met onze medewerkers voor staan. Dit vertaalt zich in een aantal maatregelen waarmee wij dit borgen in onze dagelijkse werkzaamheden.

Zo gaan wij heel bewust om met de footprint die onze werkzaamheden achterlaat. Wij hebben in de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om die footprint te verkleinen. Onderstaand vertellen wij meer over deze stappen.

MediaCenter Rotterdam heeft haar milieubeleid geborgd in het ISO 14001 gecertificeerde bedrijfsmanagementsysteem. Wij investeren in milieu en maatschappij. Daardoor kunnen wij verantwoord omgaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving.

 • Op onze kantoor- en productieafdelingen worden afvalstromen voor inkt, toner, plaatmateriaal, metalen en verlichtingsbronnen, papier en karton gescheiden.
 • Onze machines gebruiken een voor het milieu minder schadelijke UV- en latex technologie en onze productieruimtes zijn geconditioneerd tegen onnodig energieverlies.
 • Traditionele verlichting is in beide bedrijven vervangen door LED.
 • Door het efficiënt inrichten van de rijroutes van de monteurs en/of bezorgdiensten besparen we op brandstof en uitstoot van uitlaatgassen.
 • Ook onderzoeken wij de mogelijkheden om de bestelbussen te vervangen door milieuvriendelijke hybride voertuigen. MediaCenter streeft ernaar om in 2025 een volledig elektrisch wagenpark te hebben.

Zonnepanelen voor eigen stroom

Naast deze stappen zijn wij er trots dat we in het voorjaar van 2019 300 zonnepanelen op ons dak hebben geplaatst. Dit kwartaal volgen nog eens 500 panelen. Met 800 zonnepanelen produceren wij jaarlijks 215.000 kWh. Daarnaast kopen wij alleen groene stroom. Dit resulteert in een steeds lagere CO2-footprint; onze CO2-footprint is in de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Wij registreren onze prestaties in de Milieubarometer en wij zijn ook al van start gegaan met registratie in het MVO Register.

Ook in onze dienstverlening naar onze klanten is duurzaamheid een vast gegeven. Wij zitten graag met de opdrachtgever aan tafel om samen te kijken hoe wij producten en diensten kunnen verduurzamen. We nemen hierbij alle aspecten onder de loep, samenstelling van de grondstoffen, hergebruik van materialen, de levensduur van producten, de footprint van een totale campagne enzovoorts. Samen werken we zo aan een steeds duurzamere manier van visueel communiceren.

Het houdt niet op bij milieubewuste activiteiten. Wij richten onze pijlen ook op social return en een inclusieve maatschappij. Ons medewerkersbestand is zoveel mogelijk een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij en onze social return is meetbaar en duurzaam door een aantal activiteiten:

Social Return MediaCenter Rotterdam

 • Wij hebben in 2018 een dienstverband afgesloten met een kandidaat van Emma at Work. Emma at Work heeft ruim 10 jaar ervaring met het ondersteunen van jongeren met een fysieke chronische aandoening naar werk. Wij leveren hierdoor een structurele bijdrage aan de maatschappij in de vorm van social return en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Tevens hebben wij overeenkomsten met het RoBedrijf (SoZaWe organisatie gemeente Rotterdam) voor onze dagelijkse leveringen bij onder andere ESA en RET.
 • Ook dragen wij graag een steentje bij aan diverse initiatieven richting onderwijs en scholing:
  • Studenten van zowel mbo als hbo vinden jaarlijks bij ons afstudeer- en stageplekken.
   • Meerdere keren per jaar geven wij een workshop en rondleiding binnen het kader van Move Your Skills Rotterdam. Een initiatief van het Albeda College en de Rabobank.
   • Meerdere malen per jaar stellen wij ruimte beschikbaar aan onze klant Facilicom om studenten van diverse ROC-opleidingen hun opleiding in de praktijk te laten brengen.

Ook steunen wij kunst en cultuur. Dit doen we door een actieve bijdrage te leveren aan de Kunsthal Rotterdam en Mikxs. Mikxs (www.mikxs.nl) is een stichting die zich bezighoudt met het verbeteren van de ervaring van blinden en slechtzienden in musea, een belangrijke stap naar meer inclusie van deze doelgroep in de maatschappij. Wij steunen Mikxs door het beschikbaar stellen van uren en materialen.

Ook hebben we een samenwerking met het lokale sociale project Beat the Bag.

Circulair maken van etalagedoeken

Voor het circulair maken van de etalagedoeken die u in de verschillende winkels en kantoren gebruikt kunt u gebruik maken van ons partnership met Beat the Bag, onderdeel van het wellicht bekende Looped Goods. Beat the Bag vermindert het gebruik van plastic tasjes én geeft promotiemateriaal een tweede leven. Door reclamedoeken van en voor bedrijven te upcyclen tot herbruikbare tassen en andere producten zoals keukenschorten, helpen we de circulaire economie in Nederland verder op weg. In sociale werkplaatsen wordt met veel liefde genaaid aan deze duurzame en kwalitatief hoogwaardige tassen, waarmee we voorzien in sociale en lokale werkgelegenheid. 100% duurzaam, 100% sociaal en 100% lokaal.

 • Met de herbruikbare tassen van Beat the Bag moedigen we mensen aan duurzame tassen te gebruiken in plaats van eenmalig ‘wegwerp’-plastic.
 • Beat the Bag bestrijdt niet alleen het gebruik van ‘wegwerp’- plastic, we helpen ook om reeds ontstaan afval nieuw leven te geven. Promotiedoek heeft vaak maar een kort leven (bij evenementen wordt de aankleding soms na enkele uren alweer weggegooid!).
 • Beat the Bag creëert werkgelegenheid voor mensen die graag (weer) een actieve rol willen spelen in de maatschappij.

Wij kunnen jouw restmateriaal (oude decodoeken, vlaggen, etalagedoeken, zeildoek etc.) een tweede leven geven in de vorm van tassen of hoezen, die binnen uw organisatie weer kunnen worden ingezet. Het tasmodel dat we kunnen maken hangt af van het soort materiaal. Het aantal tassen hangt af van de hoeveelheid materiaal. Er is ca. 1 m2 doek nodig per tas.

Als laatst delen we graag onze circulariteitsladder met je!

Circulariteit verbeteren

Wij gebruiken de welbekende circulariteitsladder om met onze opdrachtgevers te kijken op welke aspecten we verbeteringen kunnen doorvoeren.

Deze 9 R-en van de circulaire economie passen wij toe in onze bedrijfsvoering en in de duurzaamheidsscan die wij met onze groteaccounts standaard doorlopen.

 • Refuse: per item bekijken we gezamenlijk of dit product echt nog wordt gebruikt en/of het nodig is dat het nog wordt geproduceerd.
 • Reduce: is het echt nodig in de gewenste aantallen? We kijken met u naar eventuele alternatieve oplossingen; on demand produceren, beperking gebruik van energiebronnen voor productiemiddelen en lichtreclame (operationeel).
 • Recycle/reuse: verwerking en hergebruik van retourgenomen materialen, denk aan het hergebruiken van gebruikt zeildoek voor het produceren van tassen.
 • Repair: de signing materialen en lichtreclames zullen we bij voorkeur repareren in plaats van vervangen.
 • Refurbish: indien mogelijk gebruiken we retour genomen materialen opnieuw, indien dit niet tot de gewenste kwaliteit en/of uitstraling leidt bestemmen wij het materiaal voor een andere inzet.
 • Remanufacturing: waarbij bruikbare onderdelen opnieuw worden ingezet.
 • Repurpose: het eerder gegeven voorbeeld van promotiedoeken die worden gebruikt voor de productie van tassen. Dit werken wij verder uit in de case aan het eind van deze wens.
 • Recover: Energieterugwinning uit materialen, zover zijn wij nog niet. We zijn er echter wel heel trots op te melden dat wij dit jaar 800 zonnepanelen op ons dak hebben geplaatst, waardoor wij als MediaCenter nagenoeg zelfvoorzienend zijn en deels energie terugleveren aan onze maatschappij.