MVO

Ver voordat de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ‘hot’ werd in het bedrijfsleven waren wij al sociaal actief. Gewoon, omdat we het belangrijk vinden onze bijdrage lokaal te leveren en omdat we de trots zijn op de mooie en bruisende stad waarin we gevestigd zijn. Een stad met als credo ‘Make it Happen’ is ons op het lijf geschreven.

Onze passie ligt bij cultuur en sport, waar mogelijk brengen we beide werelden samen.

Zo zijn wij trotse partner en sponsor van:

Jaarlijks organiseren we onze eindejaarsactie voor relaties in combinatie met De Doelen en het Luxor Theater.

Daarnaast maken we met veel plezier gebruik van Robedrijf, het sociale werkbedrijf van Gemeente Rotterdam. Zij verzorgen voor ons het dagelijkse transport van en naar onze klant ESA Estec (European Space Agency) in Noordwijk.

Tot slot zijn wij aangesloten bij de Climate Neutral Group. Dit is een social-venture met als doel te komen tot een 100% klimaat neutrale wereld. Voor ons betekent dit dat we jaarlijks kritisch kijken naar al onze bedrijvigheid inclusief al onze in- en externe transportbewegingen en zo berekenen we onze CO2-footprint De Climate Neutral Group voldoet aan de meest hoogwaardige internationale standaarden voor CO2-reductie: de Verified Carbon Standard, ondersteund door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de Gold Standard, ontwikkeld door een groep Non Governmental Organisations (NGO’s) onder leiding van het Wereld Natuur Fonds.

People Planet Profit

Duurzaam Ondernemen is voor ons een bewuste keuze. We hebben met behulp van de Milieubarometer van Stimular onze CO²-footprint bepaald en hebben inmiddels een volledig CO²-neutrale productie gerealiseerd. Parallel hieraan adviseren we klanten hoe ze hun communicatieproces volledig CO²-neutraal kunnen inrichten en werken een plan voor Groen Communiceren met ze uit.

Sponsoring

Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de steun aan maatschappelijk, kunst- en cultuurorganisaties zoals Stichting Plons, De Doelen, het Luxor Theater en Kunsthal Rotterdam. We zetten onze expertise en productiecapaciteit in om met deze culturele en sportieve organisaties samen te werken. Daarnaast ondersteunt MediaCenter Rotterdam Topsport: het instituut waarmee Rotterdam samen met sponsoren aan topsporters de ruimte geeft om in hun sportdiscipline tot de wereldtop te gaan behoren. Het begrip sponsoring is breder dan slechts in financiële zin, we maken wederzijds gebruik van elkaars netwerk!

Lees verder hoe wij MVO ondernemen

Jouw privacy instellingen

MediaCenter hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Lees ons privacybeleid