BETROKKEN

Duurzaam Ondernemen is voor ons een bewuste keuze. We bepalen sinds 2011 jaarlijks onze CO²-footprint en werken sinds die tijd volledig CO²-neutraal. Met onze module Groen Communiceren gaan we nog een stap verder en werken we samen met onze relaties aan het reduceren van de CO²-Footprint van onze producties.

Cradle to cradle
De bedrijfsvoering van MediaCenter Rotterdam is zoveel mogelijk cradle to cradle en we stellen alles in het werk om bij te dragen aan een circulaire economie. Bij de inrichting van onze processen zetten we maximaal in op hergebruik van grondstoffen en materialen. Offsetplaten gaan bijvoorbeeld weer terug in de productie. En papier wordt gescheiden in drie verschillende stromen: wit, bont en karton. We hebben dan ook een minimale hoeveelheid restafval. Drukwerk is aan het einde van de productcyclus volledig recyclebaar. En recent hebben we een abonnement afgesloten met een organisatie die ons kantoorafvalpapier verwerkt tot hygiënepapier (paper to paper). Daarnaast selecteren we alle grondstoffen en verpakkingsmaterialen vanuit het oogpunt van milieueisen.

KWALITEIT

MediaCenter is een ISO-gecertificeerd bedrijf, met de volgende ISO-certificaten:

ISO-9001 Organisatie
Dit ISO-certificaat volgens de nieuwe ISO norm 9001:2008 garandeert de hoge en constante kwaliteit van onze producten en diensten.

ISO-14001 Milieu
Dit certificaat toont aan dat we niet alleen groen communiceren, maar ook groen doen! We maken er geen borstklopperij van maar gaan zelfs zo ver dat we een module Groen Communiceren hebben gelanceerd. Niet alleen in onze eigen organisatie zijn we bezig met het terugdringen van CO², maar het voert veel verder.

ISO-12647-2 Colormanagement
ISO 12647-2 Ugra is een certificering voor de kwaliteit van onze techniek (kleurweergave beoordeling en reproductie op de drukpers). Niet veel andere grafische bedrijven in Nederland beschikken over deze certificering. Het bewijst dat we op efficiënte wijze onze totaal beschikbare productiecapaciteit kunnen benutten met de garantie van een eenduidig drukresultaat. Vaste back-up procedures garanderen bovendien de veiligheid van de bestanden in geval van calamiteiten.

ISO-27001 – Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Daarnaast kunnen ook andere eigenschappen, zoals authenticiteit, verantwoording, onweerlegbaarheid en betrouwbaarheid hierbij een rol spelen.
Met het ISO 27001 certificaat tonen we aan dat onze informatiebeveiliging op orde is. Een informatiebeveiligingssysteem conform ISO 27001 noemen we het Information Security Management System (ISMS). Afgelopen jaar hebben wij dit systeem geïmplementeerd en behaald op basis van een 7-stappen plan:

  1. Het bepalen van de scope.
  2. Opstellen van het beleid.
  3. Inventarisatie van informatie en middelen.
  4. Uitvoeren van de risicoanalyse en selecteren van maatregelen.
  5. Implementeren en monitoren van maatregelen.
  6. Uitvoeren van interne audits.
  7. Directiebeoordeling en correctieve acties.

CRADLE-TO-CRADLE

Ongewenste stoffen
Doordat we onder andere inkt-doseerinstallaties gebruiken hebben we nog maar een zeer beperkte hoeveelheid chemisch afval. De sinds 2006 aangeschafte nieuwe persen en toekomstig aan te schaffen persen worden geleverd met alcoholvrije systemen. Afnametesten voeren we altijd IPA-vrij uit. Conform de eisen van het AgentschapNL gebruiken we bij de productie niet meer dan de toegestane hoeveelheid IPA voor vellenoffset (5% in het vochtwater). En gebruiken we reinigingsmiddelen uit de klasse K3. Ook wat betreft  producten met R-zinnen voldoen we volledig aan de eisen.

Transport
We beperken transport zoveel mogelijk door te streven naar een volledig interne productie. Als we transport inzetten kiezen we voor combinatievervoer, zodat we CO²-uitstoot beperken. Ook retourzendingen proberen we te combineren. Bovendien compenseren we de CO²-uitstoot van vervoer en post.

Jouw privacy instellingen

MediaCenter hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Lees ons privacybeleid