Footprint betrokken

BETROKKEN

Duurzaam Ondernemen is voor ons een bewuste keuze. We zijn graag betrokken. Daarom bepalen we sinds 2011 jaarlijks onze CO²-footprint en werken sinds die tijd volledig CO²-neutraal. Met onze module Groen Communiceren gaan we nog een stap verder en werken we samen met onze relaties aan het reduceren van de CO²-Footprint van onze producties.

Cradle to cradle
De bedrijfsvoering van MediaCenter Rotterdam is zoveel mogelijk cradle to cradle en we stellen alles in het werk om bij te dragen aan een circulaire economie. Bij de inrichting van onze processen zetten we maximaal in op hergebruik van grondstoffen en materialen. En papier wordt gescheiden in drie verschillende stromen: wit, bont en karton. We hebben dan ook een minimale hoeveelheid restafval. Drukwerk is aan het einde van de productcyclus volledig recyclebaar. Daarnaast selecteren we alle grondstoffen en verpakkingsmaterialen vanuit het oogpunt van milieueisen.

KWALITEIT

MediaCenter is een ISO-gecertificeerd bedrijf, met de volgende ISO-certificaten:

ISO-9001 Organisatie
Dit ISO-certificaat volgens de nieuwe ISO norm 9001:2015 garandeert de hoge en constante kwaliteit van onze producten en diensten.

ISO-14001 Milieu
Dit certificaat toont aan dat we niet alleen groen communiceren, maar ook groen doen! We maken er geen borstklopperij van maar gaan zelfs zo ver dat we een module Groen Communiceren hebben gelanceerd. Niet alleen in onze eigen organisatie zijn we bezig met het terugdringen van CO², maar het voert veel verder.

ISO-27001 – Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Daarnaast kunnen ook andere eigenschappen, zoals authenticiteit, verantwoording, onweerlegbaarheid en betrouwbaarheid hierbij een rol spelen.
Met het ISO 27001 certificaat tonen we aan dat onze informatiebeveiliging op orde is. Een informatiebeveiligingssysteem conform ISO 27001 noemen we het Information Security Management System (ISMS). In 2016 hebben wij dit systeem geïmplementeerd en behaald op basis van een 7-stappen plan:

  1. Het bepalen van de scope.
  2. Opstellen van het beleid.
  3. Inventarisatie van informatie en middelen.
  4. Uitvoeren van de risicoanalyse en selecteren van maatregelen.
  5. Implementeren en monitoren van maatregelen.
  6. Uitvoeren van interne audits.
  7. Directiebeoordeling en correctieve acties.

CRADLE-TO-CRADLE

Ongewenste stoffen
Conform de eisen van het AgentschapNL gebruiken we bij de productie niet meer dan de toegestane hoeveelheid IPA voor vellenoffset (5% in het vochtwater). En gebruiken we reinigingsmiddelen uit de klasse K3. Ook wat betreft  producten met R-zinnen voldoen we volledig aan de eisen.

Transport
We beperken transport zoveel mogelijk door te streven naar een volledig interne productie. Als we transport inzetten kiezen we voor combinatievervoer, zodat we CO²-uitstoot beperken. Ook retourzendingen proberen we te combineren. Bovendien compenseren we de CO²-uitstoot van vervoer en post.

Jouw privacy instellingen

MediaCenter hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Lees ons privacybeleid