Inspirerende Werkgever

MediaCenter Rotterdam is een uitdagende en inspirerende werkgever. We bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin het draait om respect, vertrouwen en openheid. We helpen ze met persoonlijke doelstellingen, loopbaanontwikkeling en opleidingsplannen.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers actuele kennis en vaardigheden bezitten en zich continu kunnen blijven ontwikkelen. We bieden gerichte opleidingen, niet alleen voor ICT-, technische en productiefuncties, maar ook voor commerciële en managementfuncties.
Daarnaast kunnen medewerkers hun vaardigheden op peil houden door middel van cursussen en seminars. We stimuleren uitwisseling van kennis door middel van overleg en coaching.

Arbeidsparticipatie

We bieden bij instroom van personeel gelijke kansen, evenredigheid en vertrouwelijkheid. We melden onze vacatures direct bij het CWI en nemen actief deel aan door hen georganiseerde banenmarkten. Daarnaast bieden we stage- en leerlingplaatsen aan en werken we voor diverse projecten samen met Sociale Werkplaats-organisaties.

Stageplaatsen / Rondleidingen / Gastlessen

We stellen ons bedrijf graag open voor leerlingen van diverse opleidingen. MediaCenter is geregistreerd als BPV-bedrijf en tevens erkend leerbedrijf voor het Grafisch Opleidingscentrum in Veenendaal en het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Belangrijk voor de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zo houden we aansluiting bij de laatste ontwikkelingen van het onderwijs. En vice versa.
Daarnaast ontvangen wij regelmatig scholen voor rondleidingen, presentaties en workshops en geven praktijkgerichte gastlessen op locatie.

Jouw privacy instellingen

MediaCenter hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Lees ons privacybeleid